House Energy Audit. Efficient Consumption Invoice And Economy

Individuell mätning och debitering

Nya regler för IMD

Den 1 juli 2022 uppdaterade reglerna för individuell mätning och debitering, IMD. Reglerna gäller nybyggnationer och viss ombyggnation av flerbostadshus, och inkluderar både tappvarmvatten och uppvärmning. 

Med hjälp av El-ljus och Infometric kan du säkerställa att alla som bor i din bostadsrättsförening får möjlighet att spara både pengar och energi samtidigt som ni uppfyller kraven för individuell mätning och debitering.  

IMD och energiberäkning – vad innebär det?  

IMD gör det möjligt att mäta och debitera energiförbrukningen separat för varje lägenhet i ett flerbostadshus. Utan Individuell mätning kan man enbart se den totala förbrukningen, vilket inte heller ger möjligheten att debitera separat. 

Beslutet att lagstifta om individuell mätning och debitering fattades framför allt med målet att minska miljöpåverkan, eftersom IMD gör det lättare för både fastighetsägare och boende att identifiera vad som drar mycket energi och därmed få möjlighet att minska det. Tydligare energimätningar gör det alltså lättare att se och justera exempelvis värmen i elementen och hur mycket vatten du slösar. 

Spara pengar med Infometric 

El-ljus hjälper dig och dina lägenhetsägare att få större kontroll över energiförbrukningen. Tillsammans med Infometric kan vi lösa individuell mätning och debitering, där de boende sparar pengar genom att dela elabonnemang samtidigt som de självklart bara betalar för den egna förbrukningen.

Läs mer på Informetric.se eller kontakta oss så berättar vi mer. 

Young woman controlling home with a digital touch screen panel installed on the wall in the living room. Concept of a smart home and mobile application for managing smart devices at home

IMD för nybyggnationer och ombyggnationer  

De nya kraven för individuell mätning skiljer sig beroende på om det gäller varmvatten eller uppvärmning. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ta reda på om dina fastigheter omfattas av de nya reglerna. Var uppmärksam på att reglerna inte bara gäller nybyggnation, utan också viss ombyggnation där nya installationer eller stora ändringar ska göras.  Om du är osäker på vad som gäller för dig och dina fastigheter kan du alltid kontakta oss på El-ljus så hjälper vi dig reda ut Boverkets föreskrifter och vad du måste ha koll på. 

Det finns några undantag där de nya reglerna för energiberäkning inte måste tillämpas. Dessa undantag rör exempelvis byggnader där en nyinstallation skulle påverka ett viktigt kulturellt eller historiskt värde negativt, och du kan också vara undantagen om IMD inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt. De nya reglerna för individuell mätning och debitering gäller inte heller för bygglovsansökningar som lämnats in innan den 1 juli 2022. 

Kontakta oss på El-ljus för rådgivning och installation av IMD!

Vi hjälper dig med allt du behöver och reder ut hur de nya reglerna påverkar din bostadsrättsförening eller fastighet.