RoHs-direktivet

RoHs-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) är en EU-förordning som begränsar användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, bland annat bly och kvicksilver. Direktivet infördes för att skydda miljön och människors hälsa samt minska riskerna för förorening vid avfallshantering.

Förbudet innebär att tillverkare måste säkerställa att deras produkter inte innehåller förbjudna ämnen över de fastställda gränsvärdena. Det hjälper också dig som konsument att göra medvetna val när du köper elektronikprodukter. Det ursprungliga direktivet är idag ersatt av RoHs-direktivet 2011/65/EU, även kallat RoHs 2. Läs mer om direktivet på Eu:s hemsida.

Rohs-direktivet

Förbud mot lysrör

EU-direktiven som banar väg för en ny era inom belysning

En viktig aspekt av RoHs-direktivet är det uppdaterade regelverket kring belysning. I olika etapper under de senaste åren har förbud mot lysrör med kvicksilver införts. Under 2023 har exempelvis kompaktlysrör, lysrör T5 & T8 samt halogen med stiftsockel fasats ut. Det är fortfarande tillåtet för dig som privatperson eller företagare att använda de lysrör och lysrörsarmaturer som du redan har, men eftersom tillverkningen förbjudits kommer du inte längre kunna köpa nya lysrör när det är dags att byta. RoHs-direktivet och förbudet mot lysrörinnebär alltså att du eller din verksamhet förr eller senare kommer behöva installera ny belysning och armaturer.

Sänk elkostnaderna med miljövänlig LED-belysning

Genom att installera ny, miljövänlig LED-belysning redan nu slipper du risken att plötsligt stå utan fungerande belysning, och du kan dessutom spara pengar på elräkningen. LED-belysning är nämligen inte bara mer miljövänligt än lysrör, det drar också mindre el.

El-ljus hjälper dig smidigt med byte av armatur och belysning och säkerställer att dina gamla armaturer och lysrör återvinns på korrekt sätt. Genom att installera smart belysning från Plejd kan vi dessutom hjälpa dig att sänka dina elkostnader ytterligare.

Viktiga Utfasningsdatum:

  • Kompaktlysrör och T5-cirkel: 24 februari 2023
  • Lysrör T5 och T8: 24 augusti 2023

Vad händer efter dessa datum?

Från och med utfasningsdatum får det inte längre introduceras nya lysrör på EU-marknaden. Dock kommer befintliga lysrör som redan är installerade eller finns i lager att få fortsätta användas och säljas.

Hur hanterar du detta som fastighetsägare?

Med de nya utfasningskraven är det viktigt att ta tag i din befintliga belysningsanläggning. För att göra detta kan du börja med att inventera och utvärdera anläggningen. Skapa sedan en investeringsbudget och en plan för att byta ut de gamla lysrören. I de flesta fall kommer det att vara en lönsam investering över tid. Den kommer att leda till längre livslängd, minskad energianvändning och mindre behov av underhåll, och dessutom kommer det att bidra till en mer hållbar miljö.

elfirma uppsala

Reach-förordningen och transparens

Förutom RoHs-direktivet är det också viktigt att vara medveten om Reach-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), även kallad Reach-direktivet. Denna EU-förordning handlar om transparens mot konsumenterna och att säkerställa att kemikalier som används i Europa är säkra för människor och miljön. Reach-förordningen kräver bland annat att företag registrerar och utvärderar de kemikalier som använts och att konsumenterna får information om vilka farliga ämnen som finns i produkterna.

När El-ljus fixar era elinstallationer, installerar utomhusbelysning eller annan elektronik i ditt hem eller verksamhet så säkerställer vi att produkterna alltid följer RoHs-direktivet, Reach-förordningen och andra viktiga lagar kring miljö och säkerhet. Vi hjälper dig få högkvalitativ, energismart och miljövänlig belysning/elektronik som dessuto

Vi på El-ljus har stor erfarenhet av installationer

Kontakta oss om du har frågor så hjälper vi dig. Se även våra erbjudanden på installationer av laddboxar.