Miljö, kvalitet & ROT

Kvalitetstänkande

På El-Ljus arbetar vi efter fyra grundläggande värdeord: Ansvar, Förtroende, Engagemang och Kompetens. Med dem i ryggen levererar vi tjänster och produkter till rätt kvalitet och bra lönsamhet, vilket ökar vår långsiktiga konkurrenskraft.

I praktiken handlar det bland annat om att vi:

 • Uppfyller avtalade villkor och leveranstider
 • Ser till att leveranserna är felfria
 • Fortlöpande håller beställaren informerad om läget på arbetsplatsen och tidigt berättar om eventuella problem
 • Tillgodose kundernas krav på kvalitet
 • Ständigt arbetar med att förbättra rutiner och arbetsmetoder för att bli effektivare och säkerställa fortsatt hög kvalitet
 • Låter ordning och reda prägla hela vår verksamhet

Miljötänkande

El-Ljus har som mål att erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi vill bidra till en mer hållbar värld och gör det genom att vi bland annat:

 • Minskar vår användning av miljö- och hälsofarliga produkter
 • Reducerar energianvändningen
 • Skapar en mer hållbar inomhusmiljö för våra kunder och en bättre arbetsmiljö för våra anställda
 • Föreslår energibesparande produkter
 • I största möjliga mån använder och erbjuder miljöanpassat material
 • Undviker damm genom att använda källsorteringssystemet Rent Bygge™ för avfall och restprodukter

ROT-avdrag

Du som äger ett småhus eller innehar en bostadsrätt eller ägarlägenhet kan göra avdrag för 30% av arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare med F-skattsedel.

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Om ni är två ägare till bostaden kan ni tillsammans få skattereduktion på upp till 100.000 kr.

Läs mer på Skatteverkets hemsida för ev. uppdaterad information.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor så hjälper vi dig.