Electrician engineer work tester measuring voltage and current of power electric line in electical cabinet control.and wires on relay protection system.

Säkerhet

Vikten av auktoriserade elinstallationer

På El-Ljus sätter vi alltid elsäkerheten främst. Vi kan inte nog avråda från att chansa med din el. Obehöriga elinstallationer kan leda till allvarliga skador på person och på din egendom. Elbrand och att din elanläggning kan bli strömförande är risker att ta på allvar. Istället finns vi, där vi som auktoriserade installatörer är avgörande för såväl personlig säkerhet som för tryggheten i ditt hem och din fastighet. Att dina elinstallationer är auktoriserade är dessutom ett absolut krav från ditt försäkringsbolag.

Elinstallationer du får utföra själv

Som lekman finns det elinstallationer som du inte får göra på egen hand. Det är till och med straffbart att göra elarbeten du inte har behörighet för. Men även för tillåtna elarbeten krävs självinsikt: Du är alltid personligen ansvarig för de elinstallationer du utför på egen hand. Känner du dig det minsta tveksam eller osäker, kontakta oss så hjälper vi dig eller ger dig rådgivning.

Elinstallationer du absolut inte får göra själv:

  • Inga fasta installationer.
  • Inte byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat (gäller även stickpropp).
  • Inte installera fast utomhusbelysning.
  • Inte installera golvvärme eller värmekabel.
  • Inte gräva ner kabel under markytan.

Ring oss istället för en osäker och otillåten ”gör det själv” så får vi jobbet gjort – på ett säkert sätt.

Vi ser alltid till att din el fungerar och vi erbjuder kvalificerad hjälp med elinstallationer som ni inte kan eller själva inte får utföra.

Ring oss på 018-21 51 00

Låt oss testa din el-anläggning!

Det finns flera anledningar att göra ett IN Eltest på ditt hus. Ju äldre huset är desto högre är risken för dolda fel eller att något händer med anläggningen. Ett allvarligt fel kan i värsta fall ge upphov till livshotande situationer.

Har du ett äldre hus, 40 år eller mer, kan det finnas goda skäl att göra en kontroll på huset. Innan dagens standardisering började gälla kunde olika installatörer använda olika färgscheman och varianter på koppling. Dessutom finns det en risk att huset är dimensionerat för en betydligt lägre elkonsumtion än vad som är standard i dag.

Men även nyare hus kan ha fel och brister som uppstått med tiden

Genom att låta utföra ett IN Eltest kan du få ett tryggare och säkrare boende och du får också en bostad som blir lättare att sälja när den dagen väl kommer.

Installatören som genomför besiktningen kontrollerar elcentral, säkringar, uttag, strömbrytare, dosor och kablar och det utförliga protokollet ger en god fingervisning om anläggningen har god säkerhet eller om det finns fel som behöver rättas till.

IN Eltest har skapats av branschorganisationen Installatörsföretagen (IN) och får endast utföras av elinstallatörer som är anslutna till IN.

IN Eltest

Vi på El-ljus Uppsala utför IN Eltest för endast 4 800 kr inkl. moms inom Uppsala med omnejd. Ett lågt pris för att säkra dig själv och dina närmaste, tycker vi! Finns det brister så lämnar vi förstås också förslag och offert på eventuella lämpliga åtgärder. Läs mer på  https://www.in-eltest.se/

Erbjudanden från El-ljus

Erbjudanden på spisvakter, laddboxar, eltester m.m.