Artiklar

RoHs-direktivet

RoHs-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) är en EU-förordning som begränsar användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, bland annat bly och kvicksilver.