Artiklar

Ugn löser ut jordfelsbrytare

Löser ugnen ut jordfelsbrytaren? Då finns ett elektriskt fel – antingen i ugnen eller i ditt elsystem. Följ dessa 4 steg för att felsöka och åtgärda felet.

Lastbalansering

Lastbalansering bidrar till en mer stabil och tillförlitlig elanvändning, vilket inte bara skyddar din utrustning utan också kan leda till besparingar på elräkningen genom effektivare energianvändning.

RoHs-direktivet

RoHs-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) är en EU-förordning som begränsar användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, bland annat bly och kvicksilver.