Lastbalansering

Innehåll

Lastbalansering används för att jämna ut belastningen när du använder el till olika apparater samtidigt. Balanseringen säkerställer att strömförsörjningen fördelas effektivt och säkert över de olika enheterna utan att säkringar går eller något annat fel uppstår. Lastbalansering är särskilt effektivt i hem eller företag där många högströmförbrukande enheter används samtidigt, exempelvis värmepump, laddbox och tvättmaskin. Genom balansering undviks problem som överbelastning av elnätet och dina säkringar, vilket kan leda till bland annat strömavbrott, att säkringarna går och att apparaterna inte helt fungerar som de ska.

Balansering bidrar till en mer stabil och tillförlitlig elanvändning, vilket inte bara skyddar din utrustning utan också kan leda till besparingar på elräkningen genom effektivare energianvändning.

lastbalansering
lastbalansering

Lastbalansering laddbox

Med den ökande populariteten av elbilar blir lastbalansering för laddboxar allt vanligare. En laddbox med lastbalansering anpassar automatiskt laddströmmen baserat på hemmets totala energiförbrukning. Om du har dynamisk lastbalansering för laddboxen så justeras förbrukningen i realtid. Balanseringen innebär alltså att din elbil laddas på det mest effektiva sättet, utan att överbelasta hemmets elsystem. Att ha en laddbox med lastbalansering ger dig trygghet i att du kan ladda din bil samtidigt som du använder andra stora elektriska apparater, utan att behöva vara rädd för att säkringarna ska gå eller att systemet blir överbelastat.

Här kan du läsa mer om våra installationer av laddboxar med lastbalansering.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering tar konceptet ett steg längre genom att kontinuerligt läsa av och justera elanvändningen i realtid, baserat på aktuell belastning och tillgänglig kapacitet i elnätet. Detta optimerar inte bara energiförbrukningen utan minskar även risken för elavbrott och bidrar till en mer hållbar energianvändning. Dynamisk lastbalansering kan anpassa sig efter förändringar i energiförbrukningen och säkerställer att ingen del av elsystemet överbelastas.

Statisk lastbalansering är enklare och mindre flexibel än dynamisk. Den delar upp tillgänglig strömkapacitet jämnt eller enligt förutbestämda inställningar utan att justera för realtidsförändringar i elanvändningen. Detta kan vara tillräckligt för mindre komplexa system, men saknar dynamikens fördelar när det gäller anpassningsförmåga och effektivitet.

Frågor och svar

Vad menas med lastbalansering?

Lastbalansering innebär att man jämnt fördelar elektrisk belastning över elsystemet, för att undvika överbelastning på någon del. Detta ökar systemets effektivitet och tillförlitlighet.

Hur vet man om man behöver lastbalansering?

Om du upplever problem som spänningssvävningar och säkringar som ofta går, eller om du har hög energiförbrukning på grund av flera stora elektriska apparater, har du sannolikt stor nytta av lastbalansering.

Vad gör en lastbalanserare?

En lastbalanserare övervakar och justerar den elektriska belastningen över olika kretsar eller apparater i ett elsystem för att säkerställa att ingen del överbelastas, vilket skyddar systemet och ökar dess effektivitet.

Vilken lastbalanserare ska man ha?

Valet av lastbalanserare beror på dina specifika behov. För hem med elbilsladdare kan en dynamisk lastbalanserare för laddbox vara idealisk, medan mindre komplexa system kanske bara behöver en enkel statisk lastbalanserare. Denna fördelar elkapaciteten enligt förinställda värden och justerar inte för förändringar i realtid.

Vi på El-ljus har stor erfarenhet av installationer

Kontakta oss om du har frågor så hjälper vi dig. Se även våra erbjudanden på installationer av laddboxar.